Rakennusten tiiviysmittaus

 

Mihin rakennuksen ilmavuotolukua tarvitaan

Uudisrakennusten osalta lämmöntarvetta tarkastellaan

  • Rakennuslupavaiheessa lämpöhäviöiden tasauslaskelmassa sekä energiaselvitys ja energiatodistusta laadittaessa
  • tarkistettaessa energiatodistuksen tietoa ennen rakennuksen lopputarkastusta

 

Käytössä olevien rakennusten osalta

  • energiakatselmuksen yhteydessä
  • mahdollisen energiatodistuksen laatimisen yhteydessä

 

Tiiveysmittauksen suoritus ja ilmavuotoluku

Rakennuksen vaipan ilmatiiveys mitataan painekokeella, jonka tuloksena saadaan ilmanvuotoluku n50 tai q50. n50 luku ilmoittaa kuinka monta kertaa rakennuksen ilmatilavuus vaihtuu tunnissa paine-eron ollessa 50 Pa. q50 luku ilmoittaa kuinka monta kuutiota tunnissa per neliö rakennus vuotaa 50 Pa paine-erolla. q50 lukua käytetään rakennuksissa joiden rakennuslupa on myönnetty 1.7.2012 jälkeen.

Tiiveysmittaukset tehdään SFS-EN 13829 -standardin mukaisesti

Ilmatiiviyden mittaus ei paljasta ilmavuotojen sijaintia, tällöin ilmavuodot voidaan paikantaa esim. lämpökameralla. Tämä on erityisen hyödyllistä silloin, kun tiiveysmittaus tehdään rakennusvaiheessa, jolloin mahdolliset vuotokohdat ovat helposti vielä tiivistettävissä.

Tiiveysmittauksesta asiakas saa raportin, josta selviää rakennuksen ilmanvuotoluku ja ilmavuotojen sijainnit, mikäli ne paikannetaan. Raportti voidaan toimittaa rakennusvalvontaan todistukseksi suoritetusta mittauksesta.

Ilmanpitävyyden merkitys energiansäästöön:

 

Ilmavuotoluku   (1/h)

Sanallinen   arviointi

Energiansäästö  

<   0,6

Passiivitalon   vaatimus

>   25 %

<   1,0

Kiitettävä  

>   21 %

1   - 2

Erittäin   hyvä

14...21   %

2   - 3

Hyvä  

7…14   %

3   - 4

Tyydyttävä  

0…7   %

4

Vertailutaso  

0   %

>   4

Huono

Kulutus   kasvaa                         

 


 

Esimerkki Ilmatiiviysmittauksen toteuttamisesta

Vaihe 1: ilmatiiviysmittaus

 

Vaihe 2: vuotopaikkojen paikannus lämpökameralla

 

>>> korjaustoimenpiteet >>> ilmatiiviysmittaus >>> ilmavuotoluku

 

Uutisarkisto »

Insinööritoimisto Thermofox Ky, GSM 050 4116 032, email kari@thermofox.fi