Uudisrakentamisen laadunvalvonta


Uudisrakentamisessa lämpökuvauksen hyödyntäminen laadunvarmistamisessa on järkevää ja taloudellisesti kannattavaa, koska mahdollisten virheiden korjaamisesta aiheutuvat kustannukset jäävät alhaisiksi, joissakin tapauksissa niitä ei synny ollenkaan.

Eri vaiheissa suoritettavia laadunvalvonnan mahdollisuuksia:


1.    Kuvaus suoritetaan kun eristeet ovat seinässä, näin todennetaan eristystöiden laadullinen taso.
2.    Kuvaus kun eristeet ja ilmasulku/ höyrysulku on asennettu, näin todennetaan eristystöiden laadullinen taso sekä  ulkovaipan tiiveys
3.    Kuvaus suoritetaan kun eristeet ja ilmasulku/ höyrysulku sekä pintarakenteet on asennettu, kuitenkin ennen pintaverhousta, näin todennetaan eristystöiden laadullinen taso sekä  ulkovaipan tiiveys
4.    Kuvaus suoritetaan kun asunto on luovutuskunnossa, näin todennetaan eristystöiden laadullinen taso sekä  ulkovaipan tiiveys
5.    Kuvaus suoritetaan kun asunto on ollut käytössä ja halutaan selvittää mahdolliset ongelmakohdat

Mahdollisten ongelmien korjauskustannukset kasvavat  rakennuksen valmiusasteen noustessa sekä laadunvalvonnan siirtyessä myöhemmin tehtäväksi.

Vanhat kiinteistöt


Asuntokaupan yhteydessä suoritettavalla lämpökuvauksella saadaan kaupankohteena olevasta rakennuksesta  tietoa jota ei muuten pystytä helposti ja rakenteita rikkomatta saamaan . Kun myyjä sekä ostaja  ovat tietoisia kauppakohteen kunnosta myyntihetkellä, säästytään riitatilanteilta jotka ovat raskaita ja usein taloudellisesti kalliita.

Asunnon korjaussuunnitelmaa tehtäessä olisi järkevää kartoittaa lämpökuvauksella missä mahdolliset ongelmakohdat ovat ja näin   korjaustöiden kokonaiskustannukset pienenevät. Samoin piilossa kulkevat vesijohdot ja sähkökaapelit voidaan merkitä ja näin välttää lisäkustannuksien syntyminen.

Lämpökuvauksella saatavia tietoja :


1.    Hallitsemattomat ilmavuodot jotka usein aiheuttavat kosteus ja homevaurioita rakenteiden sisään sekä lisäävät huomattavasti energian kulutusta ( n. 19%)
2.    Eristeviat  aiheuttavat samat ongelmat kuin edellisessä
3.    Kosteusvauriot
4.    Lattialämmitys kaapelien sekä putkien paikat
5.    Talotekniikan toimivuus

Uutisarkisto »

Insinööritoimisto Thermofox Ky, GSM 050 4116 032, email kari@thermofox.fi