Ääni

 • Ääni on mekaanista aaltoliikettä, joka etenee väliaineessa.
 • Aistitaan kuuloaistimuksena, tuntoaistimuksena tai mittaamalla.
 • Rakennuksessa ääni siirtyy ilmaäänenä (suoraan) tai runkoäänenä (sivutiesiirtymä)
 • Haitallista äänen kulkeutumista pyritään estämään.

Rakennuksen äänimittaukset:

 

Suomessa viranomaiset ovat asettaneet vaatimukset askeläänitasoluvusta asuinhuoneistojen väliseen äänitasoon. Tämä luku määritetään Suomen Rakentamismääräyskokoelman C1/1998 "Äänieristys ja Meluntorjunta rakennuksessa".

Tämä asettaa suunnittelijalle sekä rakennuttajalle omat haasteensa, koska asukasviihtyvyyden kannalta varsinkin matalien äänien aiheuttama terävä askeltöminä ja rakennevärähtely on usein häiritsevää. Askeläänitason parantaminen jälkikäteen on todella työlästä ja kallista, joten sen vuoksi äänitasojen huomioiminen etukäteen on tarpeellista

 

Rak.määr.kok osa C1 määrittelee sallitut tasot

 • ISO140-4  määrittelee mittaukset    (ilmaääneneristyksen sekä askeläänimittausten )
 • ISO717-1  määrittelee analyysit.
 • Mittauksessa huomioidaan rakennuksen fysiologia (huonetilavuus, rakenteen pinta-ala, jälkikaiunta), sekä taustamelu.

Muita mittauksia:

 • Ulkoseinän äänen eristys
 • Sisätilojen jälkikaiunta

porraskäytävät, kokoontumistilat

 • Intensiteettimittaukset
 • Äänikamera
 • Seurantamittaukset esim. liikenne.
 • Ympäristölupaan liittyvät mittaukset.
 •  

B&K askeläänivasara

                      

 

B&K äänilähde          

    

B&K äänianalysaattori

                        

 

Lisää tietoa äänimittauksesta:

Pekka Anttonen 044 280 8370

pekka.t.anttonen@gmail.com                  

Uutisarkisto »

Insinööritoimisto Thermofox Ky, GSM 050 4116 032, email kari@thermofox.fi